Dấu ấn chả mực Hiền Nhung tại Hội chợ OCOP Quảng Ninh

Không chỉ là nơi giới thiệu, bán các sản phẩm chất lượng. Hội chợ OCOP Quảng Ninh còn là nơi chả mực Hiền Nhung được đến gần người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Mở ra cơ hội xúc tiến, hợp tác cũng như lan tỏa thương hiệu chả mực Hiền Nhung đến người tiêu […]